ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินวัดโชคชัยโนนขวาง

Posted by:

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง พร้อม นายพงษ์เทพ ไพบูลย์อุดมการณ์ ปลัด อบต.เมืองทอง นายบุญสุข ศรีสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.เมืองทอง นายสุประวีณ์ เศรษจันทร์ รองนายก อบต.เมืองทอง นายวินัย นรชาญ เลขานุการ นายก อบต.เมืองทอง พนักงานส่วนตำบล และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายต้นดอกไม้เงินวัดโชคชัยโนนขวาง

0