วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายพงษ์เทพ ไพบูลย์อุดมการณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ประชุมประชาคมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) พายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” (KAJIKI) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลาง หมู่ที่ 3 บ.เมืองทอง ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0