วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และยกเลิกการเรียกเงินค่าประกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ผู้ใช้ไฟประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

Posted by:

0

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผิวทาง Asphattic  Concrete  ทช.รอ.3033  หน้า อบต.เมืองทอง  ถึง  บ้านนางทองสา  วิลา  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  10  ตำบลเมืองทอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  10,900  ตารางเมตร  อบต.เมืองทอง  อ.เมืองทอง  จ.ร้อยเอ็ด  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
Page 1 of 12 12345...»