องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

เลขที่ 120 หมู่ 2 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์ : 043-651-722

เบอร์โทรสาร :  043651722 ต่อ 18

E – mail  : mungtong.roiet45000@gmail.com