การประชุมติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

Posted by:

การประชุมติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อบต.เมืองทอง

………………………………………………….

 

0