งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) และบุญข้าวจี่ งานประเพณีประจำปี ณ วัดศรีสวัสดิ์

Posted by:

งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) และบุญข้าวจี่  งานประเพณีประจำปี ณ วัดศรีสวัสดิ์

10578 10611 DSC04584 DSC04586 DSC04588 DSC04590 DSC04592 DSC04600 DSC04606 DSC04607 DSC04613 DSC04621 DSC04625 DSC04627 DSC04629 DSC04630 DSC04640 DSC04641

0