งานบุพการีรำลึกสรงน้ำหลวงปู่หลักคำ

Posted by:

นายทองล้วน ปราระจูม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานบุพการีรำลึกสรงน้ำหลวงปู่หลักคำ ในระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 ณ วัดโนนสูง ม.10 บ.เมืองทอง ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0