นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานข้าราชการ ดำเนินตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายนิรันดร จันทะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโนนสูง บ.เมืองทอง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

118433 118445 118452 118523 118560 118581 118592 118593 118607 118610 118613 118619 118622 118624 118634 118635 118638 118645 118648

0