ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกงารเสริมผิวทาง Asphaltic Comcrete จากบ้านนายสุพันธ์ กุตเสนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายเฉลิม มัตตา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 004 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Posted by:

0