ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยางบริเวณที่สวนนายเสริม บุญนาม ถึง ที่นา นายสมจิตร พงษ์พัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยางบริเวณที่สวนนายเสริม บุญนาม ถึง ที่นา นายสมจิตร พงษ์พัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

0