ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีเบี้ยยังชีพ และเปลี่ยนบัตร ATM จากบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อบต.เมืองทอง

Posted by:

0