ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองทอง

Posted by:

141093 141096 141097 141100 141101

0