รูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสานตมพัฒนาได้พบปะพูดคุย พร้อมด้วยคณะทำงานโรงเรียนฯ ได้ทำกิจกรรมตามตารางการเรียนการสอน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเรือ

Posted by:

22 ส.ค.2561 ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสานตมพัฒนาได้พบปะพูดคุย พร้อมด้วยคณะทำงานโรงเรียนฯ ได้ทำกิจกรรมตามตารางการเรียนการสอน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเรือ มาให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ ด้วยการทำโยคะ และทำกิจกรรมนันทนาการ การทำสปาเท้า และบริการตัดผมแลกยิ้ม

20180822_180822_0016 20180822_180822_0001 20180822_180822_0002 20180822_180822_0003 20180822_180822_0004 20180822_180822_0005 20180822_180822_0006 20180822_180822_0007 20180822_180822_0008 20180822_180822_0009 20180822_180822_0010 20180822_180822_0011 20180822_180822_0012 20180822_180822_0013 20180822_180822_0014 20180822_180822_0015

0