ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted by:

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

0