ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่บุญข้าวจี่) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ.สงเปลือย ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เสร็จจากพิธี ประชุมพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุม อบต.เมืองทอง

Posted by:

116577 116585 116589 116591 116592 116609

0