วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวกฤตนิกา เศษจันทร์ รองปลัด อบต.เมืองทอง ร่วมพิธีโครงการอบรมหลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ รพ.สต.เมืองทอง

Posted by:

0