วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) แก่ นายเปรียญ -นางวลัยพร อุตมะ บ้านเลขที่ 102 ม. บ.เมืองทอง ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0