วันที่ 17 กันยายน 2562 นายนิรันดร จันทะโยธา นายก อบต.เมืองทอง เป็นประธานในพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 โดย คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเมืองทอง ม. 10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0