วันที่ 26 กันยายน 2562 ท่าน ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ ท่าน ส.จ.จุรีพร เอื้อไพรจิต ท่านนายกนิรันดร จันทะโยธา พร้อมด้วยท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลังน้ำท่วม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0