วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยนายนิรันดร จันทะโยธา นายก อบต.เมืองทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนทั่วไป ณ วัดสุวรรณบุรี ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0