วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.19 น. ขอขอบคุณท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร สจ.ร้อยเอ็ด และตัวแทนท่าน สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม, มาม่า, นม, ไข่ไก่, ผลไม้, ขนม แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0