วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร จันทะโยธา นายก อบต.เมืองทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ท้องที่ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้อง ประชุม อบต.เมืองทอง

Posted by:

0