เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลเมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

7925 7928 7932 64253 64254

0