เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จำนวน 12 ชั่วโมง

Posted by:

วันที่ 10 มกราคม 2566
กศน.ตำบลเมืองทอง เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จำนวน 12 ชั่วโมง ณ บ้านเมืองทอง ม.2 ต.เมืองทอง มีผู้เรียน 12 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง เป็นประธาน และนายวินัย นรชาญ เลขานายก อบต.เมืองทอง ร่วมโครงการดังกล่าว

0