เรื่องการดำเนินการความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยนายทองล้วน ปราระจูม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมประชุมบุคลากรตำบลเมืองทอง ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการดำเนินการความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0