โครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

Posted by:

.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อบรมตามโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองทอง อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง บรรยายธรรม โดย พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์ บุญเทียม สอนรัตน์

0