โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์ แก่เยาวชนในโรงเรียน ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนป้องกัน HIV และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM ) และโรคติดต่อ

Posted by:

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์ แก่เยาวชนในโรงเรียน ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนป้องกัน HIV และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM ) และโรคติดต่อIMG_0670 IMG_0673 IMG_0681 IMG_0689 IMG_0693 IMG_0696 IMG_0698 IMG_0702 IMG_0712 IMG_0714 IMG_0725 IMG_0735 IMG_0745 IMG_0754 IMG_0761 IMG_0780 IMG_0784 IMG_0794 S__52838406 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0002 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0004 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0008 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0009 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0013 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0025 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0031 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0037 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0041 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0082 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0090 วัยใส 22661_๑๘๐๖๒๗_0092

0