โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยกองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายนิรันดร จันทะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เป็นประธานในพิธี

Posted by:

174154 174155 174159 174164 174167

0