วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายนิรันดร จันทะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0