วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นบนทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเส้นจากโรงปุ๋ย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง ไปบ้านหนองคูบอน ตำบลโคกล่าม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,340 ตาราง จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment


five + fifteen =