โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

Posted by:

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

0

Add a Comment


one × three =