วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

          “แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นดี  สืบสวนประเพณีดั้งเดิม  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเลื่องหลวงปู่หลักคำ  นำธรรมาภิบาล”