ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted by:

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

Posted by:

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.เมืองทอง เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป

0

โครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

Posted by:

.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อบรมตามโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองทอง อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง บรรยายธรรม โดย พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์ บุญเทียม สอนรัตน์

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ฯลฯ

0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง โดย นายทองล้วน ปราระจูาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

0

ประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อบต.เมืองทอง ต.เมืองทอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” อบต.เมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

Posted by:

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

0
Page 1 of 13 12345...»