เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จำนวน 12 ชั่วโมง

Posted by:

วันที่ 10 มกราคม 2566
กศน.ตำบลเมืองทอง เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จำนวน 12 ชั่วโมง ณ บ้านเมืองทอง ม.2 ต.เมืองทอง มีผู้เรียน 12 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง เป็นประธาน และนายวินัย นรชาญ เลขานายก อบต.เมืองทอง ร่วมโครงการดังกล่าว

0

การนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Posted by:

0

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

22 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองทอง เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

19 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ณ วัดโนนสูง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0
Page 1 of 9 12345...»